برچسب: تاثیر فرانک سوییس در بازارهای مالی

  • تاثیر فرانک سوییس در بازارهای مالی

    فرانک سوییس و تاثیر آن در بازارهای مالی فرانک سوییس، واحد پول کشور سوییس است و در بازارهای مالی جهانی نقش مهمی ایفا می کند. تاثیر فرانک سوییس در بازارهای مالی به دلیل ویژگی های خاص آن بسیار مهم است. پایداری و اعتماد یکی از عوامل مهم تاثیرگذاری فرانک سوییس در بازارهای مالی، پایداری و…